top of page

ATT BYTA BOLAGSFORM

Ombilda den enskilda firman till AB innan årsskiftet

Ska du göra en ombildning bör du ta hjälp av en expert.

För att ombildningen ska bli bra behövs goda kunskaper både om skatteregler och andra juridiska frågor.

Att sälja den enskilda firman till AB

Ombildningen går i allmänhet till så att du säljer firman till aktiebolaget. Normalt sker överlåtelsen till det bokförda värdet, det vill säga ett pris som understiger marknadsvärdet. Skillnaden mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet ska beskattas, så kallad uttagsbeskattning. Beskattningen kan undvikas om man tillämpar underprisreglerna. För att överlåtelsen ska bli skattefri enligt underprisreglerna krävs att hela verksamheten förs över, att du som ägare är aktiv i bolaget.

Dokument och suddig Business Män

Förberedelser

Inför ombildningen hjälper jag dig att skapa ett aktiebolag eller hjälper dig att köpa ett lagerbolag. Jag hjälper dig med registrering och allt det administrativa arbetet med Bolagsverket och Skatteverket.
Jag hjälper dig att gå igenom enskilda firmans avtal och klargöra dem för överlåtelse till aktiebolaget. Jag tar fram informationsblad till leverantörer, kunder och samarbetspartner med ditt nya aktiebolagsinformation.

Påbörja ombildning 

Innan du för över tillgångarna från den enskilda firman till aktiebolaget ska det finnas ett styrelsebeslut på köpet i det nya bolaget. Därefter ska ett överlåtelseavtal upprättas. I avtalet bör det framgå vilka tillgångar och skulder som förs över och vad köpeskillingen är. Jag hjälper dig med styrelseprotokoll och överlåtelseavtal.

Om aktiebolaget inte har tillräckligt med medel för att betala köpeskillingen uppstår en skuld till aktieägaren. Man upprättar en revers på skulden och lägger det på avräkningskonto till ägaren. Aktieägaren kan då få ränta på sin fordran på aktiebolaget.

Avslutningsvis

Jag gör det sista bokslutet och den sista deklarationen i den enskilda firman. Om det finns anställda ska du lämna kontrolluppgifter på lönerna för den tid som personalen har varit anställda av firman. När det är gjort kan du så småningom avregistrera firman från Skatteverket och Bolagsverket men ha inte alltför bråttom med avregistreringen.

Företagsägare

STARTA FÖRETAG

Går du också i tankarna att starta ett eget företag? Vilket företagsform är rätt för dig? Jag hjälper dig att hitta ditt nya företag. 

Jag hjälper dig med att starta en enskild firma, ett aktiebolag eller att köpa ett redan befintligt bolag. Jag hjälper dig med allt administrativt från idé till ett registrerat och klart företag.

bottom of page