top of page

BOKFÖRING

Löpande bokföring

Lämna den löpande bokföringen för bearbetning varje månad
Eller boka tid för att få det utfört direkt på plats i egen dator.

Lönehantering

 • Lönebesked görs utifrån tidrapportering och banklista sänds i god tid före utbetalningstillfället.

 • Semesterlöneberäkning

 • Kontrolluppgifter

 • Rapportering till FORA

 • Statistik till Svenskt Näringsliv eller SCB

Dokument och suddig Business Män

Skattedeklarationer

 • Moms redovisas varje månad/kvartal i skattedeklaration

 • Personalskatter och sociala avgifter redovisas varje månad i skattedeklaration

 • Periodisk sammanställning varje månad/kvartal

 

Lämnas via e-legitimation till Skatteverket. 

Rådgivning

 • Skatter

 • Redovisning

 • Kalkyler

 • Budget

 • Preliminär 

 • Deklarationer

bottom of page