top of page

BOKSLUT

Bokslut

Bokslut med bilagor och underbilagor upprättas en gång per år. För aktiebolag med revisor lämnas bokslut och samtliga verifikationer direkt till revisor för granskning. Delårsbokslut upprättas om behov och önskemål finns. 

Årsredovisning

Fullständig årsredovisning med bolagsstämmoprotokoll upprättas i samband med bokslut och skickas till Bolagsverket.

Dokument och suddig Business Män

Deklarationer

Lämnas digitalt till skattemyndigheten.

Den 2:a maj ska privata deklarationer vara inlämnade till Skatteverket, om du inte ansökt om anstånd. Anstånd kan sökas av privat personer med enskild firma, handelsbolag samt delägarskap i fåmansaktiebolag.

För juridiska personer ska deklarationen vara inlämnad senast 6 månader efter bokslutsdatum. Lämnas deklarationen elektroniskt gäller 7 månader efter bokslutsdatum

bottom of page